Shavette Open Scheermes - Goedkoop scheren voor echte mannen! - Straight razor

Retourneren-Klachten

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Indien u het product wil retourneren kunt u contact opnemen met openscheermes.nl. U heeft 14 dagen tijd om uw retour aan te melden, vervolgens heeft u nog 14 dagen om het product naar ons op te sturen.
    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij dit eerst per e-mail  kenbaar maken aan de ondernemer, verder zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Klachten

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@openscheermes.nl